Câu hỏi thường gặp

Cơ điện Hà Nội là gì?

Cơ điện Hà Nội thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNTT chuyên đào tạo Hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

Để theo học, sinh viên cần có điều kiện gì?

Theo quy định của Tổng cục dạy nghề, chương trình Cao đẳng được phép tuyển sinh quanh năm theo hình thức xét tuyển. Sinh viên theo học cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Sinh viên không có điểm thi đại học hoặc không đủ điểm sàn có được theo học không?

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cơ điện Hà Nội:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Do đó, thí sinh không có điểm thi đại học hoặc không đủ điểm sàn vẫn có nhiều cơ hội để theo họ. Trong năm học, trường có nhiều đợt tuyển sinh, bạn cần liên hệ trực tiếp với trường để có thông tin về đợt tuyển sinh gần nhất.

Học phí thay đổi thế nào sau mỗi năm học?

Sinh viên nhập học vào thời điểm nào sẽ được áp dụng quy định tài chính của thời điểm đó. Sinh viên bảo lưu và nhập học lại sẽ đóng học phí các kỳ tiếp theo theo mức tại thời điểm nhập học lại.

Sinh viên học tập tại  Cơ điện Hà Nội có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Sinh viên theo học tại Cơ điện Hà Nội được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.