Quản lý, kinh doanh điện

TỔNG QUAN

Quản lý kinh doanh điện là khâu cuối cùng của quá trình Sản xuất điện – Truyền tải điện – Phân phối điện. Do quá trình sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời, người ta coi điện năng là một loại hàng hóa đặc biệt, do vậy nghề kinh doanh điện là nghề kinh doanh mang tính kỹ thuật. Điện năng được cung cấp cho sản xuất tiêu dùng thiết yếu của toàn xã hội, cho nên nghề “quản lý kinh doanh điện” ở nước ta hiện nay không những chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà còn phải phục vụ cho vấn đề công ích xã hội.

Trong  bối  cảnh  đó, nghề Quản  lý  kinh  doanh  điện  đòi  hỏi  cán  bộ công  nhân viên không  những  chỉ có  kiến  thức  chuyên  môn  và  năng  lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực cung cấp điện, các nguyên tắc xây dựng giá điện, cung cấp các dịch vụ có sẵn cho khách hàng, có khả năng làm việc độc lập với lương tâm nghề nghiêp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đảm bảo để làm việc, mà còn phải hiểu về quản lý tài chính, pháp luật và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng cho nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Hệ thống đo đếm điện năng, các thiết bị điện;
 • Cung cấp điện và an toàn điện;
 • Thống kê ứng dụng, kế toán, tài chính và dự báo trong kinh doanh điện năng;
 • Xử lý yêu cầu cung cấp điện;
 • Quản lý hệ thống đo đếm điện năng;
 • Lập và ký kết hợp đồng mua bán điện;
 • Quản lý hợp đồng mua bán điện;
 • Quy trình ghi chỉ số công tơ và xử lý các vấn đề liên quan;
 • Lập và quản lý hoá đơn tiền điện;
 • Thu và theo dõi nợ tiền điện;
 • Giao tiếp và chăm sóc khách hàng…
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh chuẩn đầu ra tương đương 350 điểm Toeic, chuẩn tin học trình độ IC3 theo tiêu chuẩn Mỹ.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Trưởng, phó phòng kinh doanh;
 • Tổ trưởng các tổ tổng hợp, tổ thu, tổ áp giá, tổ hoá đơn.
 • Nhân viên:
  • Giao dịch và quản lý khách hàng;
  • Tổng hợp;
  • Quản lý biên bản, quyết toán công tơ;
  • Tổng hợp và phúc tra công tơ;
  • Thu ngân viên, chấm xoá nợ;
  • Quản lý giao nhận hoá đơn, phân tích số thu;
  • Áp giá, tổng hợp áp giá;
  • Kiểm tra hoá đơn, chấm xoá nợ tư gia;
  • Kiểm tra giao nhận hoá đơn cơ quan, tư gia.

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO

quanlykinhdoanhdien

HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển hồ sơ.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Cơ điện Hà Nội:

Hệ cao đẳng:
– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
– Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Hệ trung cấp:
– Đã học xong chương trình THPT

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Trình độ Cao đẳng: 36 tháng;
(Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng Cao đẳng và danh hiệu Kỹ sư thực hành, Cử nhân thực hành)
– Trình độ Trung cấp: 24 tháng.

HỌC PHÍ

* Học phí: (học phí không thay đổi trong toàn bộ khóa học)
– Trình độ CĐ : 770.000đ/tháng
– Trình độ TC : 600.000đ/tháng

CÁC ĐỢT TUYỂN SINH

– Đào tạo chính quy bao gồm các lớp trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp dự kiến khai giảng :
Đợt 1: tháng 08 năm 2018.
Đợt 2: tháng 09 năm 2018.
Đợt 3: tháng 10 năm 2018.
– Các lớp đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp khai giảng hàng tháng.