Chế độ, chính sách 0 thích 12200 lượt xem

Chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị Định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021.

TT Mức độ, miễm giảm Đối tượng Hồ sơ cần nộp
1 Miễn học phí

1. Con của liệt sỹ, con của thương binh,con của bệnh binh,con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Đơn xin miễn, giảm học phí.   Mẫu đơn Đ86-01

- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý người có công.

2. Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

- Đơn xin miễn, giảm học phí. Mẫu đơn Đ86-01

- Giấy xác nhận khuyết tật do ủy ban nhân dân cấp xã cấp xã, hoặc quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện cấp.

- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận.

3. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp

- Đơn xin miễn, giảm học phí. Mẫu đơn Đ86-01

- Giấy chứng nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa và Giấy tờ chứng minh hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

- Giấy khai sinh bản sao.

4. HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

- Đơn xin miễn, giảm học phí.  Mẫu đơn Đ86-01

- Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú, giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Giấy khai sinh bản sao.

5. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp

HSSV tốt nghiệp trung học sở cở năm 2020:

- Đơn xin miễn, giảm học phí.  Mẫu đơn Đ86-01

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở phô to

HSSV tốt nghiệp trung học sở cở năm 2019 trở về trước

- Đơn xin miễn, giảm học phí.   Mẫu đơn Đ86-02

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở phô to

2 Giảm 70% học phí 1. HSSV là người dân tộc thiểu số  ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

- Đơn xin miễn, giảm học phí.   Mẫu đơn Đ86-01

- Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Giấy khai sinh bản sao.

2. HSSV học các ngành/ nghề: Hàn, Cắt gọt kim loại, Lắp đặt thiết bị cơ khí.

- Đơn xin miễn, giảm học phí.   Mẫu đơn Đ86-01

3 Giảm 50% học phí HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Đơn xin miễn, giảm học phí.   Mẫu đơn Đ86-01

- Bản photô sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

Có thể bạn quan tâm

0 BÌNH LUẬN