Điều kiện đăng ký học 0 thích 5493 lượt xem

Tuỳ theo từng cấp trình độ, từng loại chương trình học có các điều kiện khác nhau. Dưới đây là điều kiện cho từng chương trình học:

1. Học chương trình Cao đẳng/ trung cấp theo chuẩn quốc gia:

a. Điều kiện học trình độ trung cấp: Người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên;

b. Điều kiện học trình độ cao đẳng: Người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

2. Học chương trình Cao đẳng theo chuẩn chất lượng cao:

- Người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Có kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đạt từ trung bình khá trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 1/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương;

- Tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định của Nhà trường đối với chương trình chất lượng cao.

3. Chương trình Cao đẳng theo chuẩn quốc tế

- Người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Người học có hạnh kiểm từ khá trở lên, ưu tiên lựa chọn những học sinh có kết quả học tập của năm lớp 12 trung học phổ thông có kết quả học tập từ khá trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 1/6 đối theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương;

- Ưu tiên những sinh viên có trình độ ngoại ngữ, sinh viên thuộc diện chính sách;

Có thể bạn quan tâm

0 BÌNH LUẬN