Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 0 thích 10627 lượt xem

I. Thông tin chung

   1. Giấy chứng nhận đánh giá: Số 01/BBLĐTBXH-GCNHĐ ngày 16 tháng 3 năm 2020.

   2. Các nghề được cấp phép và bậc trình độ kỹ năng được tổ chức đánh giá

TT

Các nghề tổ chức đánh giá

Bậc trình độ kỹ năng được tổ chức đánh giá

1

Điện công nghiệp

1; 2; 3

2

Cắt gọt kim loại trên máy CNC

1; 2; 3

3

Hàn

1; 2; 3

4

Vận hành và sửa chữa trạm Bơm điện

1; 2; 3

5

Công nghệ ô tô

1; 2; 3

6

Cơ điện tử

1; 2; 3

7

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

1; 2; 3

8

Quản trị mạng máy tính

1; 2; 3

        

3. Điều kiện tham dự đánh giá ở các Bậc trình độ

TT

Bậc trình độ dự thi

Điều kiện được dự thi

Ghi hú

1

Bậc 1

Người lao động có nhu cầu đều được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề

Theo Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

2

Bậc 2

Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

b) Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng với nghề tham dự;

c) Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

3

Bậc 3

Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;

b) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

c) Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự;

d) Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

 

4. Thủ tục đăng ký dự thi kỹ năng nghề quốc gia

         Người lao động tham gia thi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phải hoàn thiện các thủ tục sau:

         Bước 1: Chọn nghề dự thi

         Bước 2: Chọn bậc trình độ dự thi

         Bước 3: Chọn thời gian dự thi (tháng/năm)

         Bước 4: Đăng ký dự thi theo mẫu phiếu Tải mẫu đăng ký

        

II. Thông tin tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

      1. Nghề đánh giá kỹ năng nghề quốc gia:

          - Đánh giá bậc 3

TT

Tên nghề

Bậc trình độ kỹ đánh giá

Thời gian tổ chức đánh giá

1

Điện công nghiệp

3

Tháng 6: từ 06/6/2020 đến 21/6/2022

Tháng 9: từ 07/9/2020 đến 27/9/2022

Tháng 11: 02/11/2020 đến 29/11/2022

 

2

Cắt gọt kim loại trên máy CNC

3

3

Hàn

3

4

Vận hành và sửa chữa trạm Bơm điện

3

5

Công nghệ ô tô

3

6

Cơ điện tử

3

7

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

3

8

Quản trị mạng máy tính

3

 

       - Đánh giá bậc trình độ kỹ năng từ bậc 1 đến bậc 2

TT

Tên nghề

 

Bậc trình độ kỹ đánh giá

Thời gian tổ chức đánh giá

1

Điện công nghiệp

1; 2

Tháng 6: từ 06/6/2020 đến 21/6/2022

Tháng 7: từ 06/7/2020 đến 26/7/2022

Tháng 8: từ 03/8/2020 đến 23/8/2022

Tháng 9: từ 07/9/2020 đến 27/9/2022

Tháng 10: từ 05/10/2020 đến 25/10/2022

Tháng 11: từ 02/11/2020 đến 29/11/2022

Tháng 12: từ 02/12/2020 đến 13/12/2022

2

Cắt gọt kim loại trên máy CNC

1; 2

3

Hàn

1; 2

4

Vận hành và sửa chữa trạm Bơm điện

1; 2

5

Công nghệ ô tô

1; 2

6

Cơ điện tử

1; 2

7

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

1; 2

8

Quản trị mạng máy tính

1; 2

 

2. Thời gian đăng ký dự thi

Tháng 6: Trước ngày 08/6/2022

Tháng 7: Trước ngày 13/7/2022

Tháng 8: Trước ngày 08/8/2022

Tháng 9: Trước ngày 14/9/2022

Tháng 9: Trước ngày 14/9/2022

Tháng 10: Trước ngày 05/10/2022

Tháng 11: Trước ngày 02/11/2022

Tháng 12: Trước ngày 02/12/2022

3. Thời gian tổ chức ôn tập và làm quen thiết bị

Tháng 6: Từ 08/6/2020 đến 14/6/2022

Tháng 7: Từ 13/7/2020 đến 19/7/2022

Tháng 8: Từ 08/8/2020 đến 16/8/2022

Tháng 9: Từ 14/9/2020 đến 13/9/2022

Tháng 10: Từ 05/10/2020 đến 18/10/2022

Tháng 11: 02/11/2020 đến 16/11/2022

Tháng 12: Từ 02/12/2020 đến 06/12/2022

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGỀ QUỐC GIA
- Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia – Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 
Số 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Mr Vương: 
+ Điện thoại: 0919.384.698
+   Email: [email protected] 
- Mr Trường:
+ Điện thoại: 091.433.8769

Có thể bạn quan tâm

0 BÌNH LUẬN