Học bổng 0 thích 35130 lượt xem

1. Đối tượng, điều kiện nhận học bổng:

- Là Học sinh, sinh viên  (HSSV) của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội;

- HSSV học trình độ: Cao đẳng hoặc Trung cấp;

- Chỉ được lấy điểm thi kết thúc môn học, mô đun lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt;

- Điểm TB học tập của học kỳ được xét học bổng phải đạt từ khá trở lên.

- Kết quả rèn luyện đạt từ khá trở lên.

- Không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Qui định điểm ưu tiên: (Điểm ưu tiên được cộng vào điểm TBC học kỳ)

+ Lớp trưởng; Bí thư chi đoàn, liên chi đoàn: + 0,2;

+ Lớp phó; phó bí thư chi đoàn, UV liên chi đoàn; Thanh niên xung kích, hiến máu nhân đạo(nếu có): + 0,1;

+ Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chỉ được hưởng mức ưu tiên cao nhất.

2. Xếp loại học bổng khuyến khích học tập.

TT

Mức học bổng loại

Kết quả học tập

Kết quả rèn luyện

1

Khá

Khá

Khá, Tốt, Xuất sắc

Giỏi

Khá

Xuất sắc

Khá

2

Giỏi

Giỏi

Tốt, Xuất sắc

Xuất sắc

Tốt

3

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

3. Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.

Nhà trường căn cứ vào Quỹ học bổng khuyến khích học tập. Lập danh sách HSSV đủ tiêu chuẩn xét theo từng ngành/nghề và xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng theo kinh phí đã được phân bổ.

Có thể bạn quan tâm

0 BÌNH LUẬN