Quản lý kinh doanh điện 0 thích 8795 lượt xem

TỔNG QUAN

Quản lý kinh doanh điện là một ngành, nghề đào tạo người học những kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực cung cấp điện, quản lý tài chính trong kinh doanh điện, cung cấp các dịch vụ sẵn có cho khách hàng sử dụng điện.

Sinh viên theo học ngành, nghề Quản lý kinh doanh điện tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội bên cạnh được đào tạo các kiến kiến thức, kỹ năng nghề còn được rèn luyện khả năng làm việc độc lập, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, khả năng giao tiếp khéo léo, thuyết trình chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc của nghề quản lý kinh doanh điện

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

- Hệ thống đo đếm điện năng, các thiết bị điện;

- Cung cấp điện và an toàn điện;

- Thống kê ứng dụng, kế toán, tài chính và dự báo trong kinh doanh điện năng;

- Xử lý yêu cầu cung cấp điện;

- Quản lý hệ thống đo đếm điện năng;

- Lập và ký kết hợp đồng mua bán điện;

- Quản lý hợp đồng mua bán điện;

- Quy trình ghi chỉ số công tơ và xử lý các vấn đề liên quan;

- Lập và quản lý hoá đơn tiền điện;

- Thu và theo dõi nợ tiền điện;

- Giao tiếp và chăm sóc khách hàng…

- Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh chuẩn đầu ra tương đương 350 điểm Toeic, chuẩn tin học trình độ IC3 theo tiêu chuẩn Mỹ.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Quản lý và chăm sóc khách hàng;

- Quản lý hệ thống đo đếm điện năng;

- Quản lý sản lượng và phát hành hoá đơn tiền điện;

- Quản lý thu và theo dõi nợ tiền điện;

- Kiểm tra, giám sát mua bán điện...

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO

 

Có thể bạn quan tâm

0 BÌNH LUẬN