Quản trị mạng máy tính - Chất lượng cao 0 thích 13626 lượt xem

TỔNG QUAN

Video giới thiệu nghề Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính là nghề thực hiện các công việc cài đặt, hỗ trợ, quản lý mạng và hệ thống máy tính giúp thông tin luôn được lưu thông; thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng, duy trì phần cứng và phần mềm mạng, khắc phục sự cố mạng và đảm bảo an ninh mạng, tính khả dụng và các tiêu chuẩn hiệu suất.

Người học nghề Quản trị mạng máy tính theo chương trình chất lượng cao ngoài các kiến thức, kỹ năng cốt lõi của chương trình Quản trị mạng máy tính theo chuẩn quốc gia còn được đào tạo các kiến thức, kỹ năng nâng cao liên quan tới các giải pháp ảo hóa chuyên sâu, an toàn hệ thống mạng, các hệ thống lưu trữ, tính dung lỗi và khả năng đáp ứng của hệ thống.

Học tập và trải nghiệm chuyên môn nghề trên các trang thiết bị hiện đại, phù hợp với nhu cầu thực tế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

- Kiến thức, kỹ năng cốt lõi của Hạ tầng mạng.

- Kiến thức, kỹ năng cốt lõi của Quản trị hệ thống mạng.

- Quản trị hệ thống máy chủ trên nền tảng Windows.

- Triển khai các ứng dụng mạng trên nền tảng Windows.

- Lập kế hoạch và triển khai giải pháp lưu trữ dữ liệu.

- Thiết kế và triển khai giải pháp bảo vệ hệ thống mạng.

- Thiết kế và triển khai giải pháp truy cập từ xa.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng và giải pháp lưu trữ cho hệ thống ảo hóa.

- Triển khai khả năng sẵn sàng cao cho dữ liệu và ứng dụng.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Phân tích và thiết kế hệ thống mạng.

- Lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng.

- Triển khai dịch vụ mạng và quản trị đối tượng sử dụng mạng.

- Quản trị hệ thống phần mềm.

- Bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng.

- Quản trị hệ thống mạng.

- Giám sát hệ thống mạng.

Có thể bạn quan tâm

0 BÌNH LUẬN