Quản trị mạng máy tính - Cấp độ quốc tế 0 thích 13980 lượt xem

TỔNG QUAN

Video giới thiệu nghề Quản trị mạng máy tính

Với quan điểm muốn hội nhập quốc tế phải lấy các tiêu chuẩn quốc tế đưa vào làm thước đo nên người học nghề Quản trị mạng máy tính cấp độ quốc tế được đào tạo, đánh giá chi tiết dựa trên các tiêu chuẩn năng lực, từ các tiêu chuẩn phát triển bản thân, an toàn sức khỏe nghề nghiệp đến các tiêu chuẩn chuyên môn nghề nghiệp.

Học tập theo chương trình đào tạo cấp độ quốc tế (được chuyển giao từ nước ngoài), trên các trang thiết bị hợp quy theo Danh mục tiêu chuẩn thiết bị nghề Quản trị mạng máy tính.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính cấp độ quốc tế ngoài việc có kỹ năng nghề nghiệp được quốc tế công nhận còn có năng lực tiếng Anh thấp nhất đạt trình độ B1 trở lên đến B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ chung châu Âu, đủ điều kiện tham gia thị trường lao động trong khu vực ASEAN và quốc tế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 • Công nghệ mạng máy tính và PC.
 • Quản lý dự án hệ thống mạng.
 • Kiến thức, kỹ năng Hạ tầng mạng.
 • An toàn, bảo mật mạng nâng cao.
 • Công nghệ mạng không dây.
 • Lập trình mạng;

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Người học đủ điều kiện tham gia thị trường lao động trong khu vực ASEAN và quốc tế:

 • System Engineer (Networking, Network Admin).
 • System Admin (Networking).
 • Senior Pentester.
 • Senior Information Security Admin.
 • Solutions Manager (Networking).
 • IT Helpdesk (IT Support).
 • IT Manager.

Có thể bạn quan tâm

0 BÌNH LUẬN