Hướng dẫn đăng ký học Vui lòng tìm hiểu kỹ 3 bước trước khi đăng ký học

Trước khi đăng ký học

Tìm hiểu các loại hình, hình thức và các chuyên ngành đào tạo cũng như các yêu cầu hồ sơ giấy tờ cần có khi đăng ký học tại HCEM.

Tại sao lựa chọn HCEM
Điều kiện đăng ký học
Học phí
Chế độ, chính sách
Học bổng

Đăng ký học

Đọc các thông tin quan trọng về tiến trình đăng ký học tại HCEM.

Hạn nộp hồ sơ
Các hồ sơ cần có
Phí xét tuyển
Nộp hồ sơ

Sau khi đăng ký học

Đọc các quy trình xét duyệt hồ sơ và duy trì kết nối với HCEM trong quá trình chờ kết quả xét duyệt hồ sơ.

Tiến trình tiếp theo
Chỗ ở
Trong khi chờ đợi
Hướng dẫn nhập học trực tuyến