Hướng tới “Chất lượng - Hiệu quả - Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiện đại – Phát triển bền vững” Được thành lập từ năm 1972, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã phát triển từ một trường công nhân kỹ thuật lên thành trường Cao đẳng đào tạo đa ngành nghề, đa cấp trình độ với các chương trình học đa dạng và chất lượng cao nhằm thích ứng với quá trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, hướng đến trường đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế trong tương lai gần.

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội
2020 © HCEM by Lương Văn Hiếu