Các sự kiện sắp diễn ra Hệ thống tuyển sinh HCEM

Các sự kiện

HCEM thường xuyên tổ chức các buổi livestream tuyển sinh. Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về hình thức tuyển sinh, các điều kiện xét tuyển, học phí, chế độ chính sách và các thông tin chi tiết khác tại HCEM tại đây.

Không có sự kiện sắp diễn ra

Các sự kiện đã diễn ra